U bent hier

Welkom bij de Piratenpartij!

De Piratenpartij staat voor bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik en toegang tot informatie en technologie; transparantie van politiek en overheid en andere machtsconcentraties. Wij gaan voor een open samenleving die zich richt op het wereldwijd delen van kennis, innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs. Het Internet maakt zo'n samenleving mogelijk maar dan moet het Internet wel vrij en open blijven. Helaas beseffen veel politieke partijen zich dit nog niet. Sterker nog, het vrije Internet wordt juist bedreigd door een groot deel van de oude politiek. Dat komt vooral doordat deze partijen onder invloed staan van belangen- en lobbyclubs van grote bedrijven en rechtenhouders, zoals Buma en Brein die opkomen voor een klein deel van onze samenleving en vooral voor zichzelf. Naast kansen, zien we dus ook bedreigingen en die gaan verder dan alleen het Internet. Burgerrechten en -vrijheden zoals privacy en vrijheid van meningsuiting staan wereldwijd onder druk Cameratoezicht in de stad vinden we al heel normaal; net als dat we ons altijd moeten kunnen identificeren en dat onze e-mails verplicht opgeslagen worden en bewaard. Zo glijden we vrijwel ongemerkt steeds meer af naar een "Big Brother-" of politiestaat en de bestaande politiek heeft daar onvoldoende oog voor. De Piratenpartij heeft nog niet over alle onderwerpen een uitgewerkt standpunt. Is dat erg? Wij vinden van niet want zo kun jij met ons meedenken over de toekomst..