U bent hier

Standpunten

WAT IS JOUW MENING?
Mag iedereen alles van je weten?
Wil je alles kunnen zeggen wat je denkt?
Moet je jezelf beveiligen tegen digitale diefstal?
Vind jij vrije uitwisseling van informatie belangrijk?
Moet innovatie en kennisdeling vrij kunnen ontwikkelen?
Wat vind je van alle merken-rechtszaken (Apple vs. Samsung)?
Moet de overheid eigen misstanden zelf openbaren?
 
Vind jij deze onderwerpen ook heel belangrijk? Hieronder vind je een uitleg van onze standpunten hierover.
 
Wat vinden wij?
 
Onze standpunten hierover zijn als volgt:
 
Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden.
Er moet door bedrijven zo min mogelijk over jou worden opgeslagen, om de schade bij misbruik of het uitlekken van die gegevens te beperken. Als een website bijvoorbeeld wil opslaan of je al 18 bent, hoeven ze niet een kopie van je paspoort of zelfs je geboortedatum op te slaan: een ja of nee is voldoende. De informatie die wél opgeslagen wordt, moet goed beschermd worden.
Moderne vormen van communicatie zoals email, chat, WhatsApp of Skype zijn net zo privé als het sturen van een brief in een gesloten envelop. Het is tussen jou en de ontvanger, en niemand (ook de overheid niet) hoeft daar in te kijken, of zelfs maar te weten dát je hebt gecommuniceerd. Als het voor brieven altijd heeft gekund, waarom dan nu niet meer?
Privacy mag alleen door de opsporingsdiensten worden geschonden. Dit mag alleen gebeuren bij een gegronde verdenking van een specifiek misdrijf en dan alleen na toetsing door de rechter.
Het gebruik van camera's maakt veel inbreuk op de privacy en mag alleen daar gebeuren waar het een aantoonbaar positief effect heeft op de hoeveelheid criminaliteit. Als na een tijdje niet duidelijk blijkt dat de criminaliteit is afgenomen, moeten de camera's weer weg!
Privacy is ook afhankelijk van wat er met de gegevens gebeurt. Een incidenteel beeld van jou in een winkelstraat op televisie is minder schadelijk dan een structurele analyse van je stroomverbruik om te controleren of je thuis bent. Het doel van gegevensverzameling moet daarom altijd van te voren bekend zijn.
 
Waarom vinden wij dat?
Opgeslagen informatie lekt heel vaak uit. Bits of Freedom heeft een tijd lang een zwartboek voor datalekken bijgehouden, en het was bijna dagelijks raak (https://www.bof.nl/category/zwartboek-datalekken/). Hoe minder data over jou is opgeslagen, hoe minder misbruik er van gemaakt kan worden.
 
De hoeveelheid opgeslagen informatie maakt het mogelijk om heel precies jouw leven in kaart te brengen. Die informatie wordt vaak gebruikt om jou bepaalde advertenties voor te schotelen, maar kan ook gebruikt worden om te bepalen of je wel een hypotheek of een verzekering mag krijgen. De zorgverzekeraars zouden maar wát graag willen weten welke ziektes jij opzoekt op Google, en op basis daarvan je zorgpremie verhogen. Wat dacht je van winkelketens die kunnen voorspellen of en hoelang je zwanger bent? (https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html)
 
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar hoe de politie de opgeslagen gegevens gebruikt. Keer op keer blijkt dat de politie de wet overtreedt door illegale opvragingen te doen, keer op keer wordt de minister op het matje geroepen en belooft beterschap, en keer op keer blijkt het alleen maar erger te worden. (2012: http://webwereld.nl/nieuws/109521/-politie-schendt-wet-met-bevragingen-c..., 2011: http://webwereld.nl/nieuws/106505/politie-overtreedt-wet-bij-opvragen-te..., 2010: http://webwereld.nl/nieuws/66700/ophef-over-gebrekkige-controle-telecomd...
De politie is duidelijk niet te vertrouwen met al deze gegevens. Daarnaast wil ze zoveel mogelijk geheimhouden hoe vaak gegevens worden opgevraagd en hoe vaak ze nou écht helpen bij het opsporen van criminelen. (http://webwereld.nl/nieuws/110432/justitie-weigert-inzicht-in-vorderinge...) Wat ons betreft wordt ze dit speeltje afgepakt, want ze richten er alleen maar schade mee aan.
 
We moeten ons niet alleen zorgen maken over criminelen die de informatie stelen, of politie die meer opvragen dan ze mogen. Wat nou als bijvoorbeeld homoseksualiteit strafbaar wordt en de politie weet al van te voren wie allemaal voor die tijd de online nieuwsbrief van het C.O.C. per email ontvangt? Je weet niet welke informatie nu onschuldig lijkt, maar straks ineens tegen je gebruikt wordt.
 
Ondanks dat wij beseffen dat het voor opsporingsdiensten zeer handig kan zijn om bij gegronde verdenking alle databases open te trekken om met precisie de gangen van een verdachte na te gaan, vinden wij het op voorhand vastleggen van de gangen van alle burgers veel te ver gaan. Bedenk goed dat het nu al aan de hand van pinbetalingen, OV-chipkaart, locatiegegevens van mobiele telefoons en sociale media, mogelijk is om van alles over een persoon te weten te komen. Het gaat er niet om of je iets te verbergen hebt, maar dat het in principe niemand wat aan gaat wat je doet, zegt of vindt, zolang je je aan de wet houdt. Je hoeft je niet "in de gaten gehouden" te voelen om je normaal te gedragen.Wij vinden dan ook dat zulke privacyschendingen voorkomen dienen te worden.
 
Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving.
De bevolking geïnformeerd houden is cruciaal voor een gezonde democratie. Dit dient te gebeuren via verschillende informatiekanalen; de veel lastiger te controleren kanalen op het internet bieden juist een garantie voor de verspreiding van informatie.
Toegankelijk onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg is een mensenrecht, ongeacht leeftijd, leefwijze of leefsituatie.
Iedereen is altijd gelijkwaardig!
 
Waarom vinden wij dat?
Zodra een overheid gaat sturen welke informatie wel en niet beschikbaar is voor zijn burger, of gaat bepalen wie er wel of geen toegang heeft tot onderwijs of gezondheidszorg, ontstaat er rechtsongelijkheid. Neem bijvoorbeeld chronisch zieken, de mensen die gezondheidszorg het hardst nodig hebben moeten daarom ook meer gaan betalen. Begrijpelijk zou je zeggen, maar dan moeten we ook het onderwijs voor peuters flink duurder gaan maken! Zij gaan de komende vijftien jaar hier het meest van gebruik maken. Een onderwijsleenstelsel vanaf 2½ jaar zorgt dat onderwijs betaalbaar blijft! Vind jij dat ook? [sarcasme? komt misschien niet geheel over - inderdaad]
 
Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt.
Datalekken moeten direct gerapporteerd worden, en hier moeten hoge boetes tegenover staan.
Zeer gevoelige gegevens mogen maar zelden opgeslagen worden.
Privacy moet tijdens de ontwerpfase van (overheids)software al meegenomen worden.
 
Waarom vinden wij dat?
Indien jouw persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, is het in de hedendaagse online wereld erg gemakkelijk om onder andere jouw identiteit aan te nemen en er lustig op los te kopen. Natuurlijk had dit voorkomen moeten worden! Helaas zijn er aan een gedegen software privacy-ontwerp kosten verbonden die veel commerciële bedrijven liever niet maken. Meer winst ten koste van onze online veiligheid is niet in ons belang. Gaat het mis, dan is het niet meer dan normaal dat jij hierover gelijk ingelicht wordt.
 
Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen.
Het downloaden voor eigen gebruik is legaal! Hier blijven wij voor vechten!
Kennis is macht en om een gezonde democratie te waarborgen moeten zowel de kennis als de macht gedeeld worden.
Een open internet bevorderen en in stand houden, omdat dit cruciaal is voor de economie en een vrije democratie.
 
Waarom vinden wij dat?
Kennis wordt pas echt waardevol op het moment dat het gedeeld wordt! Als sterke kenniseconomie vinden wij het een taak van de overheid deze kennisdeling te faciliteren, in plaats van wetgeving te maken die dit juist verhindert! Een open internet ter ondersteuning van deze kennisdeling is van onmisbaar belang voor zowel onze kenniseconomie, als voor onze democratie.
 
Het octrooisysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling.
Gezondheidszorg goedkoper maken en kwalitatief verbeteren door octrooikosten.
Softwareoctrooien afschaffen en het octrooirecht aanpassen, om op deze manier de economie te stimuleren door innovatie de vrije hand te geven.
 
Waarom vinden wij dat?
Octrooien zitten vooral concurrenten dwars, en snoepen juridische kosten van het onderzoeksbudget af. Het argument dat patenten nodig zijn om uitvinders tegen concurrenten te beschermen klopt niet, aangezien de expertise, en de capaciteit om iets te produceren niet uit de lucht komt vallen.
Vooral bij medicijnen zijn er grote uitwassen. Het is zo duur om een gepatenteerd medicijn op de markt te krijgen, dat de druk om ze verkocht te krijgen zeer groot is. Het marketingbudget van medicijnfabrikanten is dan ook groter dan het onderzoeksbudget. De volksgezondheid is niet gebaat bij dit systeem. Zo is de 3e-generatie anticonceptiepil tegen beter weten in ingevoerd, omdat het patent op de 2e generatie verlopen was.
Software-octrooien zijn contraproductief, omdat het ondoenlijk is voor de programmeur om alle patenten te ontwijken. Dit maakt softwareoctrooien erg gevoelig voor claims van inbreuk.
 
Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen.
Merkenrecht mag niet gebruikt worden om concurrentie en innovatie in de kiem te smoren.
 
Waarom vinden wij dat?
Het merkenrecht is bedoeld om het mogelijk te maken voor een producent om een vertrouwensband met de klanten te kunnen opbouwen. Of zoals je als consument zou zeggen: om consumentenbescherming mogelijk te maken.
Het merkenrecht wordt echter misbruikt om stijlen en ontwerpen te beschermen, en zelfs nieuwsberichten over personen te censureren.
 
Overheid open en inzichtelijk maken.
E-democracy als instrument om de bevolking inspraak te geven in het politieke proces.
Directe inspraak als einddoel.
Transparantie legt corruptie bloot; de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) moet vanzelfsprekend worden.
 
Waarom vinden wij dat?
Fouten maken wij allemaal! Indien je als overheid een fout maakt met betrekking tot de burgers, vinden wij het niet meer dan normaal dat je als overheid schuld bekent en de fout herstelt. Nu wordt er door de betrokken ambtenaren regelmatig getracht dit verborgen te houden. Wellicht begrijpelijk, maar zeer onverantwoord tegenover de burgers.
 
E-democracy.
Voor alle andere punten die van belang zijn voor een florerende democratie vragen wij jou om jouw mening door middel van het E-democracy systeem!
Zo kunnen wij over de details en verdere uitwerking samen tot werkbare oplossingen komen voor de gehele samenleving.
 
Waarom doen wij dat?
De Piratenpartij is een themapartij. Wij komen op voor jouw belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden. Bij ons weet je wat fundamenteel is: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wat er ook gebeurt, wij houden daar strak aan vast.
Voor alle overige punten vragen we onze leden naar hun mening door middel van het E-democracy systeem. Een online instrument dat jou de mogelijkheid geeft om ons per onderwerp te vertellen hoe jij erover denkt. Op deze manier hebben wij een uitstekend beeld van wat onze leden willen met betrekking tot onderwerpen die niet tot onze kernstandpunten behoren.

Reacties

Door Dizzy (niet gecontroleerd) op

piratenpartij rules bitch

Door Harry_69 (niet gecontroleerd) op

Argh i are a pirate!

Door Spelling nazi (niet gecontroleerd) op

*I am a pirate not I are a pirate!!

Door Pirate spelling nazi (niet gecontroleerd) op

Als piraat zijnde hoor je te zeggen: Arr, I be a pirate

Door karen (niet gecontroleerd) op

EU overweegt om CISPA in eu voor te stellen. Assos!

Door jassay! (niet gecontroleerd) op

Yeah! piraten!!! we <3 you

Door Max (niet gecontroleerd) op

Jullie zijn een grap. Ik bekeek net het filmpje van GeenStijl en jullie hebben geen flauw benul waar jullie het over hebben.

Door Max (niet gecontroleerd) op

Je reactie is in afwachting van moderatie. ** Ik adviseer jullie om deze reactie niet te verwijderen zodat andere mensen kunnen mee praten over mijn feit.

Door Danny (niet gecontroleerd) op

Dat filmpje is van 2 jaar geleden. In de tussentijd is de Piratenpartij behoorlijk gegroeid en zijn er vrij veel dingen veranderd. Het is algemeen bekend als een partij net opgericht is, er veel moet gebeuren, in Nederland hebben wij zat voorbeelden van nieuwe partijen die tijdens de eerste verkiezingen niet optimaal doorkwamen.

Plus neem mee in de verdediging van jouw stelling dat GeenStijl nu niet bekend staat voor hun objectieve weergave van gebeurtenissen.

Door Henk de Vries (niet gecontroleerd) op

Ik ben het er mee eens dat GeenStijl niet bepaald als goede bron gezien moet worden. Helaas wordt het te serieus genomen blijkt.

Door Fred (niet gecontroleerd) op

Waarom is GeenStijl geen goede bron? Een andere kijk op het leven is niet meteen een verkeerde.
En daarbuiten steunt GeenStijl de PiratenPartij.

Door NCP (niet gecontroleerd) op

De bron is niet goed omdat er de informatie te subjectief is. Hoeft geen verkeerde blik te zijn, maar het is gebruikelijk om meer bronnen zoeken voordat je een uitspraak doet

Door DrOof (niet gecontroleerd) op

En Nederland ligt niet in Europa...?

Door antieuropa (niet gecontroleerd) op

Ik stem morgen niet op een partij die voor het ons door de strot geduwde europa is ,ik ben een NEDERLANDER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Door torrent (niet gecontroleerd) op

You are a terrible men.

Bekijk de Duitse situatie, daar vind de meerderheid het ook een "grap", maar wel een groeiende partij omdat ze begrijpen hoe de wereld van vandaag in elkaar zit.

Door Henk de Vries (niet gecontroleerd) op

Verwijderen van jou comment is zo ver ik weet belachelijk, Meningen mogen gedeeld worden.

Door nallath op

Alleen reacties met spam (waar we er nog best wat van krijgen) of scheld postjes worden verwijderd. 

Door HY8 (niet gecontroleerd) op

De PVV is ook begonnen als grap.

Door Sander (niet gecontroleerd) op

Het is ook nogsteeds een grap

Door Katniss (niet gecontroleerd) op

Over geniale opmerkingen gesproken.

Door Tom (niet gecontroleerd) op

De PVV is nog steeds een (slechte) grap...

Door Jack (niet gecontroleerd) op

En blijft een grap!

Door Corina (niet gecontroleerd) op

Beste Max, ik denk dat juist het probleem van de piratenpartij is dat ze juist experts op hun gebied zijn. Dat houdt in dat ze, wanneer ze voor de camera staan, niet alleen maar populaire makkelijke antwoorden uit hun mouw schudden. Het zijn mensen met kennis van hun respectievelijke vakgebieden, maar zonder bijvoorbeeld mediatraining en andere PR grappen.

Ik ben het met je eens dat het oude filmpje op GeenStijl geen goede reclame is, maar dat het juist ook maar weer eens bewijst wat de status van de huidige politiek is (hippe charmeurs die denken alles te weten en overal antwoord op te moeten hebben, met of zonder argumenten).

Misschien kan je het partijprogramma eens doorlezen, op facebook meepraten met de piraten en je mening laten horen! Juis de PiratenPartij gaat graag in gesprek.. laat horen waar je vindt dat er gebrek aan kennis is, kom met argumenten, je bent meer dan welkom!

Door dejongepetra (niet gecontroleerd) op

geenstijl als bron voor je waarheid.... dat is pas een lachertje.
geeft verder niets hoor, je staat niet alleen in je beperkte wereldbeeld, zolang je het mij dan maar niet kwalijk neemt dat ik niemand die gs zijn politieke voorkeur laat bepalen serieus kan nemen.

zeg ik als dagelijks gs-bezoeker..

Door Liquidator (niet gecontroleerd) op

Ja,idd beperkt wereldbeeld, dat is bij de meeste nederlanders zo! Nederland is 1 van de meest gecensureerde landen van de wereld! Niet als je het hebt over seks en geweld natuurlijk, dan staan we op nr.1 meest ongecensureerd!! Als ik stem,is dat op SOPN.NL of op de PIRATEN-PARTIJ!!! ALLE ANDERE PARTIJEN HOUDEN ONS ALLEEN MAAR BEZIG MET POPPENKAST EN ZULLEN NOOIT REKENING HOUDEN MET ONS,DE MENSEN,dieren en de natuur!!! Zij bepalen helemaal niets!!! Wij de mensen moeten opstaan! Is de enigste manier!! Wordt wakker allemaal!!!
The TRUTH is STRANGER than FICTION!!!

Door Han Ko Bicknese (niet gecontroleerd) op

De Partij voor de Dieren scoort het hoogst van de zittende partijen volgens privacy watch. Kom eens praten. We hebben denk ik veel in gemeen.

Door bart (niet gecontroleerd) op

jij kunt niet eens fatsoenlijk spellen.... 'enigste' manier.......... enige !!!!!

Door Joost (niet gecontroleerd) op

Totaal niet relevant. Je hoeft niet te kunnen spellen om te kunnen gaan stemmen pipo. Michael Jackson kon ook geen moten lezen.....

Door Pietur (niet gecontroleerd) op

Ik denk dat er maar heel weinig muzikanten zijn die moten kunnen lezen.

Door Pax (niet gecontroleerd) op

Omg.. Het begon redelijk normaal, maar waren die caps en dat quasi-aluhoedjes geschreeuw nu echt nodig?

Door nallath op

Welkom op het internet ;)

Door anoniem (niet gecontroleerd) op

dat was een jaar geleden...

Door jomme (niet gecontroleerd) op

Of Max ze op een rijtje heeft heeft? Zijn meningen klinken stoer maar zijn helemaal niet onderbouwd. Wat van belang is of standpunten van de Piratenpartij in het belang zijn van de burger en dat lijkt wel geval.

Door Tarik (niet gecontroleerd) op

Ik vind niet dat ze niet weten waar ze het over hebben. Toegegeven het zijn geen Geert, Mark of Rita met hun gelikte praatjes, maar ze weten wel degelijk waar ze over praten, het komt alleen (nog) niet zo goed over.
Op een ander vlak de standpunten nu, 2 jaar later, zijn ijzersterk. Alles wat ik in een partij wil zien (minus meer aandacht voor het milieu) staat hier op papier.. Ik wilde niet gaan stemmen, maar na een beetje onderzoek sta ik 100% achter jullie. Succes.

Door Michel (niet gecontroleerd) op

Max zou je in vervolg je volledige naam willen opgeven ik mis namelijk "ime Verhagen" achter Max....

Door Kaj (niet gecontroleerd) op

Ik denk ik lees nog even door voor ik reageer, maar je haalt me werkelijk de woorden uit de mond.

Ik stem ook vóór een zo open mogelijk politiek bestuur, tégen zakkenvullerij en op de toekomst...
Ik stem Piratenpartij :)

Door thedevineass op

Hey Kaj,

Wij hopen onze punten zo goed mogelijk werkelijkheid te kunnen maken en een open politiek voor elkaar te krijgen, bedankt voor je stem, hopelijk volgen er nog velen en zullen we de kans krijgen om tot uitvoeren te komen.

Met vriendelijke groet,
Thedevineass.

Door ManuelC. (niet gecontroleerd) op

Het feit dat jij zogenaamd "serieuze" filmpjes bekijkt op een site als GeenStijl zegt al genoeg over jou en jouw iQ.

Hoe zal de PVV begonnen zijn? En de VVD of de SP? Toen in *jaartal* die partijen werden opgericht waren ze ook nog niet media-getraind voor Rutger (Tenminste, als je die homo van GeenStijl een journalist kan noemen...) en andere journalisten. De PiratenPartij is nu een behoorlijk serieuze partij die wél weten wat ze doen.

Maar ach, wat weet jij nou. Jij denkt dat zulke filmpjes een waar beeld geven van waar een partij voor staat en hun vermogen en kennis om hun standpunten te beargumenteren en eventueel uit te voeren.

Door iris (niet gecontroleerd) op

als jij vindt dat de Piratenpartij een grap is, vind je dan ook dat het delen van vertrouwelijke informatie een grap is? Natuurlijk zal de Piratenpartij geen premier leveren in de nabije toekomst, en waarschijnlijk nooit, maar een zekere invloed op het parlement en de tweede kamer zou niets mis mee zijn. Burgerrechten en de schending van privacy zijn inderdaad belangrijke standpunten, en daarom is deze party geen grap.

Door Brommel Rommel (niet gecontroleerd) op

Gebaseerd op een filmpje van GeenStijl? Geinig :P

Door harrie (niet gecontroleerd) op

haha, jou hoofd is een grap

Door Joiner (niet gecontroleerd) op

Alle politieke partijen hebben schuld aan 'dat wrak'. Da's wel erg makkelijk scoren, vind ik.

Door marc de vlaminck (niet gecontroleerd) op

verdomme, waarom heeft n club met zulke goeie standpunten en bovendien een partij die nu in Duitsland serieus invloed krijgt zo'n GODVERGETEN KLOTE BAGGER SITE! Jammer! De link met standpunten werkt niet, downloaden vh partijprogramma duurt eindeloos, dus LAAT MAAR WEER!

Door Herman (niet gecontroleerd) op

Inderdaad deze site is zwaar kl.............

Jammer!!!!!!!!!!!!!!

Door JR (niet gecontroleerd) op

Hmm ik heb nergens last van, er staat zelfs een torrent bij. Een beetje internet gebruiker weet toch ook wel hoe dat werkt. Vind de site trouwens heel vet geworden.

Door bastiaan (niet gecontroleerd) op

vreemd, bij mij werkt het prima allemaal!

Door Harry (niet gecontroleerd) op

PEBCAC
(problem exists between chair and computer)

Pagina's

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.